Specjalnie dla Państwa oferujemy pomoc i dojazd naszego pracownika do Państwa siedziby na terenie Warszawy i całego województwa mazowieckiego.

Dla naszych klientów świadczymy usługę zdalnej pomocy informatycznej. Jeśli potrzebują Państwo wsparcia, wystarczy ściągnąć (np. na pulpit) ten program i go uruchomić. Potem należy postępować zgodnie z wyświetloną instrukcją.

Jeśli będzie taka możliwość wykonamy usługę w siedzibie klienta. W takich przypadkach każda rozpoczęta godzina pracy naszego pracownika będzie wyceniana następująco:

  • 90zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy wykonywanej zdalnie w godzinach od 9:00 do 17:00,
  • 130zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy w godzinach od 9:00 do 17:00,
  • 180zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy wykonywalnej zdalnie w godzinach nocnych (od 17:00 do 9:00), soboty, niedziele i w dni ustawowo wolne od pracy,
  • 260zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy w godzinach nocnych (od 17:00 do 9:00), soboty, niedziele i w dni ustawowo wolne od pracy.

W przypadku większych zleceń jest możliwość negocjacji ceny.

W sytuacjach, w których będzie możliwość (bądź konieczność) wykonania usługi w naszej siedzibie, będziemy przedstawiać szacunkowy kosztorys przed rozpoczęciem pracy.

Poczta na bharp