Świadczymy usługi zdalnej pomocy informatycznej. Wszystko odbywa się za pomocą bezpiecznego i szyfrowanego kanału. Aby uzyskać pomoc należy umówić się z naszym pracownikiem, a następnie ściągnąć i zapisać ten program na swój komputer (np. na pulpit). Po uruchomieniu należy postępować według wyświetlanych instrukcji.

Gwarantujemy zachowanie pełnej poufności!

Możemy również przeprowadzić zdalne szkolenie z wyświetleniem prezentacji z komputera instruktora. Wystarczy pobrać ten program, uruchomić go i już można uczestniczyć w szkoleniu.

Koszt jednorazowej pomocy, bądź szkolenia wynosi 70 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy. U stałych klientów akceptujemy płatność po usłudze. W przypadku rozpoczęcia współpracy niezbędna jest przedpłata za szacunkowy czas usługi.

Koszt połączenia telefonicznego pokrywa klient. Istnieje możliwość połączenia się przez skype, bądź bezpośrednio przez program do pomocy zdalnej. W takim wypadku połączenie głosowe jest bezpłatne.

Istnieje możliwość wykupienia abonamentu. W takim wypadku prosimy skontaktować się z naszym przedstawicielem w celu przygotowania oferty.

Klientów, którzy mają potrzebę regularnego korzystania ze zdalnej pomocy, prosimy o zainstalowanie programu w wersji host.

Poczta na bharp