Bharp - Bartosz Balik > Pomoc > Problem z Windows Update w systemach XP

Czasem zdarza się, że aktualizacje automatyczne nie chcą się instalować. Jeśli Windows Update pobiera aktualizacje, a potem nie jest w stanie ich zainstalować, pomocne może być sciągnięcie poszczególnych poprawek i próba ręcznej instalacji. Niestety to rozwiązanie też często zawodzi. Poniżej przedstawię dość prostą procedurę rozwiązania tego problemu.

Cała procedura ma na celu zresetowanie ustawień oprogramowania do automatycznych aktualizacji i polega na wykonaniu kilkunastu poleceń w trybie komend. Oczywiście nie ma potrzeby wywoływania tych wszystkich poleceń. Wystarczy je skopiować do notatnika a plik zapisać z rozszerzeniem *.bat. Później po uruchomieniu tego pliku wszystkie komendy wykonają sie pokolei.

 net stop wuauserv
 net stop cryptsvc
 ren %systemroot%\System32\Catroot2 oldcatroot2
 ren %SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
 regsvr32 comcat.dll /s
 regsvr32 shdoc401.dll /s
 regsvr32 shdoc401.dll /i /s
 regsvr32 asctrls.ocx /s
 regsvr32 oleaut32.dll /s
 regsvr32 shdocvw.dll /I /s
 regsvr32 shdocvw.dll /s
 regsvr32 browseui.dll /s
 regsvr32 browseui.dll /I /s
 regsvr32 msrating.dll /s
 regsvr32 mlang.dll /s
 regsvr32 hlink.dll /s
 regsvr32 mshtmled.dll /s
 regsvr32 urlmon.dll /s
 regsvr32 plugin.ocx /s
 regsvr32 sendmail.dll /s
 regsvr32 scrobj.dll /s
 regsvr32 mmefxe.ocx /s
 regsvr32 corpol.dll /s
 regsvr32 jscript.dll /s
 regsvr32 msxml.dll /s
 regsvr32 imgutil.dll /s
 regsvr32 thumbvw.dll /s
 regsvr32 cryptext.dll /s
 regsvr32 rsabase.dll /s
 regsvr32 inseng.dll /s
 regsvr32 iesetup.dll /i /s
 regsvr32 cryptdlg.dll /s
 regsvr32 actxprxy.dll /s
 regsvr32 dispex.dll /s
 regsvr32 occache.dll /s
 regsvr32 occache.dll /i /s
 regsvr32 iepeers.dll /s
 regsvr32 urlmon.dll /i /s
 regsvr32 cdfview.dll /s
 regsvr32 webcheck.dll /s
 regsvr32 mobsync.dll /s
 regsvr32 pngfilt.dll /s
 regsvr32 licmgr10.dll /s
 regsvr32 icmfilter.dll /s
 regsvr32 hhctrl.ocx /s
 regsvr32 inetcfg.dll /s
 regsvr32 tdc.ocx /s
 regsvr32 MSR2C.DLL /s
 regsvr32 msident.dll /s
 regsvr32 msieftp.dll /s
 regsvr32 xmsconf.ocx /s
 regsvr32 ils.dll /s
 regsvr32 msoeacct.dll /s
 regsvr32 inetcomm.dll /s
 regsvr32 msdxm.ocx /s
 regsvr32 dxmasf.dll /s
 regsvr32 l3codecx.ax /s
 regsvr32 acelpdec.ax /s
 regsvr32 mpg4ds32.ax /s
 regsvr32 voxmsdec.ax /s
 regsvr32 danim.dll /s
 regsvr32 Daxctle.ocx /s
 regsvr32 lmrt.dll /s
 regsvr32 datime.dll /s
 regsvr32 dxtrans.dll /s
 regsvr32 dxtmsft.dll /s
 regsvr32 WEBPOST.DLL /s
 regsvr32 WPWIZDLL.DLL /s
 regsvr32 POSTWPP.DLL /s
 regsvr32 CRSWPP.DLL /s
 regsvr32 FTPWPP.DLL /s
 regsvr32 FPWPP.DLL /s
 regsvr32 WUAPI.DLL /s
 regsvr32 WUAUENG.DLL /s
 regsvr32 ATL.DLL /s
 regsvr32 WUCLTUI.DLL /s
 regsvr32 WUPS.DLL /s
 regsvr32 WUWEB.DLL /s
 regsvr32 wshom.ocx /s
 regsvr32 wshext.dll /s
 regsvr32 vbscript.dll /s
 regsvr32 scrrun.dll mstinit.exe /setup /s
 regsvr32 msnsspc.dll /SspcCreateSspiReg /s
 regsvr32 msapsspc.dll /SspcCreateSspiReg /s
 regsvr32 wucltui.dll /s
 regsvr32 wuweb.dll /s
 regsvr32 msxml.dll /s
 regsvr32 msxml2.dll /s
 regsvr32 msxml3.dll /s
 regsvr32 urlmon.dll /s
 regsvr32 jscript.dll /s
 regsvr32 oleaut32.dll /s
 regsvr32 wuapi.dll /s
 regsvr32 wups.dll /s
 regsvr32 wups2.dll /s
 regsvr32 wuaueng.dll /s
 regsvr32 wuaueng1.dll /s
 net start cryptsvc
 net start wuauserv

Dla zainteresowanych zamieszczam gotowy do ściągnięcia i uruchomienia plik aktualizacje.bat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poczta na bharp