Bharp - Bartosz Balik > Poczta na bharp – pomoc > Konfiguracja Thunderbird – połączenie szyfrowane

Instrukcja zmiany konfiguracji programu pocztowego Mozilla Thunderbird do obsługi konta pocztowego na serwerze bharp.biz przez połączenie ssl.

Instrukcja w wersji pdf jest do ściągnięcia tutaj.

Podstawowe informacje:

  • nazwa użytkownika (login): pełny adres e-mail (np. test@bharp.biz)
  • serwer poczty przychodzącej (POP3): mail.bharp.biz, port: 995
  • serwer poczty wychodzącej (SMTP): mail.bharp.biz, port SSL: 465
  • serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia.

Aby dokonać zmian w konfiguracji konta e-mail w programie Thunderbird należy wybrać: Narzędzia -> Konfiguracja kont i po lewej stronie okna Konfiguracja kont wybrać konto, które chcemy zmieniać. Następnie z listy rozwijanej wybrać pozycję Konfiguracja serwera, następnie zaznaczyć SSL i podać właściwy port:

Teraz zmiana konfiguracja poczty wychodzącej. Z lewej strony okna wybrać Serwer poczty wychodzącej i w oknie po prawej wybrać potrzebny serwer i przycisk Edytuj:

W nowo otwartym oknie wypełnić według poniższego obrazu:

Zmiana konfiguracji zakończona. Zatwierdzić wszystkie zmiany przyciskami OK.

Teraz pozostało zaimportować certyfikat do programu, aby nie pojawiały się monity o jego niezgodności. Certyfikat powinni Państwo otrzymać od administratora serwera pocztowego bharp. Jeśli go Państwo nie otrzymali, prosimy napisać na adres: serwis@bharp.biz. Certyfikat prosimy zapisać na dysku lokalnym (np. na pulpicie).

Aby rozpocząć jego import, należy w programie Thunderbird wybrać Opcje -> Zaawansowane -> Certyfikaty i przycisk Wyświetl certyfikaty:

W nowo otwartym oknie w zakładce Witryny należy wybrać przycisk Importuj:

Wybrać i zapisać certyfikat zapisany na pulpicie. Wtedy na liście certyfikatów powinien pojawić się ten dotyczący firmy bharp, który należy zaznaczyć i wybrać przycisk Edytuj:

W nowym oknie zaznaczyć Ufaj autentyczności tego certyfikatu i przycisk Edytuj…:

W nowym oknie zaznaczyć według poniższego klucza:

Import certyfikatu został ukończony. Zatwierdzić wszystko przyciskami OK. Od tej chwili program Thunderbird jest skonfigurowany do komunikowania się z serwerem w sposób bezpieczny, szyfrowany. Plik certyfikatu można usunąć z lokalnego dysku (np. z pulpitu).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poczta na bharp